skungre

lage ein hol lyd når ein køyrer med hest og tom kjerre

Infinitiv
skungre
Presens eintal
skungrar
Presens fleirtal
skungre
Preteritum eintal
skungra
Preteritum fleirtal
skungra
Perfektum eintal
skungra
Imperativ eintal
skungr!
Imperativ fleirtal
skungri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.04.2012)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (18.03.2015)
Id fra gammalt system:
10833
Intern kommentar:
KKH: 'An datt så hardt at det skungra í 'ó.