skjærne

verte skjær, verte mogen, få gul farge (om kornåker)

Infinitiv
skjærne
Presens eintal
skjærnar
Presens fleirtal
skjærne
Preteritum eintal
skjærna
Preteritum fleirtal
skjærna
Perfektum eintal
skjærna
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Planter, blomar og tre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.04.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10831