skotte

skygne om kvelden, sjå inn i vindauga til folk om kvelden utan at dei er klår over det

Infinitiv
skotte
Presens eintal
skottar
Presens fleirtal
skotte
Preteritum eintal
skotta
Preteritum fleirtal
skotta
Perfektum eintal
skotta
Imperativ eintal
skott!
Imperativ fleirtal
skotti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.04.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10829