bée ti' bórds

bede folk til eit større måltid i heimen

Infinitiv
bée ti' bórds
Presens eintal
bé'e ti' bórds
Presens fleirtal
bée ti' bórds
Preteritum eintal
ba ti' bórds
Preteritum fleirtal
bóe ti' bórds
Perfektum eintal
bói ti' bórds
Imperativ eintal
bé ti' bórds!
Imperativ fleirtal
béi ti' bórds!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (06.04.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10791