åhende

verte av med, skilje seg av med

Eg hèv alli nòkå ting å åhende.

Infinitiv
åhende
Presens eintal
åhender
Presens fleirtal
åhende
Preteritum eintal
åhendte
Preteritum fleirtal
åhendte
Perfektum eintal
åhendt
Imperativ eintal
åhend!
Imperativ fleirtal
åhendi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Olav T. Åkre (2012)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gyro T. Homme / Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.03.2012)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (07.03.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10727