trekkje lodd

møte til sesjonen (i eldre tid)

Mi våre trí kara som våre på Otrøynæ (Odderøya) å trekte lodd.

Infinitiv
trekkje lodd
Presens eintal
trekkjer lodd
Presens fleirtal
trekkje lodd
Preteritum eintal
trekte lodd
Preteritum fleirtal
trekte lodd
Perfektum eintal
trekt lodd
Imperativ eintal
trekk lodd!
Imperativ fleirtal
trekkji lodd!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
Innlese av
Olav T. Åkre (2014)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (03.03.2012)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (18.12.2013)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (30.03.2014)
Id fra gammalt system:
10708
Kjønn døme (for lydfil)
Mann