spare det

utsetje det, vente med det

Sku' mi ti' Rysstad nò, ell' sku mi spare det? Mi vi spare det ti' i morgó.

Infinitiv
spare det
Presens eintal
sparar det
Presens fleirtal
spare det
Preteritum eintal
spare det
Preteritum fleirtal
spare det
Perfektum eintal
spart det
Imperativ eintal
spar det!
Imperativ fleirtal
spari det!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Kilde: Gunhilde Langerud Korrekturlese av: Sigurd Brokke (09.01.2019) Id fra gammelt system: 10593