ive adde pass

sers, makelaust

Det va' reint ive adde pass, slig konnåkr'e det va'.

Uttrykk
ive adde pass
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (03.12.2011)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (02.05.2013)
Id fra gammalt system:
10492