muvre

gripe eller handsame eit eller anna på ein keiveleg og sein måte

Infinitiv
muvre
Presens eintal
muvrar
Presens fleirtal
muvre
Preteritum eintal
muvra
Preteritum fleirtal
muvra
Perfektum eintal
muvra
Imperativ eintal
muvr!
Imperativ fleirtal
muvri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (03.12.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (03.12.2011)
Id fra gammalt system:
10487