bjóe vóndt

svare nokon med trugsmål, svare med tilbod om slagsmål

Infinitiv
bjóe vóndt
Presens eintal
bý'e vóndt
Presens fleirtal
bjóe vóndt
Preteritum eintal
bau' vóndt
Preteritum fleirtal
bóe vóndt
Perfektum eintal
bóe vóndt
Imperativ eintal
bjó' vóndt!
Imperativ fleirtal
bjói vóndt!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (19.11.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10464