halde sitt same

stå fast på noko

Infinitiv
halde sitt same
Presens eintal
held'e sitt same
Presens fleirtal
halde sitt same
Preteritum eintal
héldt sitt same
Preteritum fleirtal
héle sitt same
Perfektum eintal
halde sitt same
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (22.10.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10428
Ukjent ord, sikker kjelde