løyrast opp

løysast opp i enkelte tåttar (om snøre, fiskegarn, taugverk som har lege lenge i vatn)

Infinitiv
løyrast opp
Presens eintal
løyrest opp
Presens fleirtal
løyrast opp
Preteritum eintal
løyrdest opp
Preteritum fleirtal
løyrdest opp
Perfektum eintal
løyrst opp
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.10.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10408