glåpe ti' léss

sjå seg til sides

Infinitiv
glåpe ti' léss
Presens eintal
glåper ti' léss
Presens fleirtal
glåpe ti' léss
Preteritum eintal
glåpte ti' léss
Preteritum fleirtal
glåpte ti' léss
Perfektum eintal
glåpt ti' léss
Imperativ eintal
glåp ti' léss!
Imperativ fleirtal
glåpi ti' léss!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.10.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (31.10.2012)
Id fra gammalt system:
10401