murvle

mone lite, fare smått

Infinitiv
murvle
Presens eintal
murvlar
Presens fleirtal
murvle
Preteritum eintal
murvla
Preteritum fleirtal
murvla
Perfektum eintal
murvla
Imperativ eintal
murvl!
Imperativ fleirtal
murvli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.10.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10391