mjå

saume saman remser av hud til eit reip (skjere endane opp i reimar, leggje dei om einannan, dra desse gjennom fleire hol og banke det flatt)

Detti býretògji æ mjådt ihóp.

Infinitiv
mjå
Presens eintal
mjår
Presens fleirtal
mjå
Preteritum eintal
mjådde
Preteritum fleirtal
mjådde
Perfektum eintal
mjådt
Imperativ eintal
mjå!
Imperativ fleirtal
mjåi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Gunhild Espetveit (2017)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.10.2011)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (02.11.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.11.2016)
Id fra gammalt system:
10389
Intern kommentar:
JK 23.6.16. BKR forklarer å mjå ihop slik: "Reip og byretog lager dei av beitt skinn. Når dei skøyter dei ihop segjer dei at dei mjår ihop endane. Det gjer dei soleis:Dei skjer oppå endane i jamne tåttar, like mange i kvar ende. So legg dei dei ihop som når ein legg nihop hendene. So trekkjer dei det til og tek kvar av tåttane og fester dei innetter i ei rekkje med hol som dei sting med ein grov syl. So bankar dei det til, og skjøyten vert so grei at han rinder lett gjennom høyety. Sume segjer å spleisse i hop, men det er kje etter gåmålt."