kvidde

tyne, stogge i voksteren, forrøyne

Infinitiv
kvidde
Presens eintal
kvidder
Presens fleirtal
kvidde
Preteritum eintal
kvilte
Preteritum fleirtal
kvilte
Perfektum eintal
kvilt
Imperativ eintal
kvidd!
Imperativ fleirtal
kviddi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.09.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10331