vreiste

køyre med vreist'e kring sledemeiane

tunge loss néd bratte kleiva, då lýt an vreiste.

Infinitiv
vreiste
Presens eintal
vreistar
Presens fleirtal
vreiste
Preteritum eintal
vreista
Preteritum fleirtal
vreista
Perfektum eintal
vreista
Imperativ eintal
vreist!
Imperativ fleirtal
vreisti!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (09.09.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (24.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (02.10.2005)
Id fra gammalt system:
1024