reile

vingle til sides, bylgjande rørsle

Infinitiv
reile
Presens eintal
reilar
Presens fleirtal
reile
Preteritum eintal
reila
Preteritum fleirtal
reila
Perfektum eintal
reila
Imperativ eintal
reil!
Imperativ fleirtal
reili!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.06.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10196