lòke

Opne / stengje ei dør med lòke. Bruka i hop med preposisjonane opp og att, opp = opne, att = stengje. Vert ordet bruka utan preposisjon, tyder det å stengje.

Nò må du inkji lòke att'e, for då sleppe eg inkji út'tte. Lòkji opp så eg slepp'e út! 'An lòka att'e húrí førr'ell 'an la seg.

Infinitiv
lòke
Presens eintal
lòkar
Presens fleirtal
lòke
Preteritum eintal
lòka
Preteritum fleirtal
lòka
Perfektum eintal
lòka
Imperativ eintal
lòk!
Imperativ fleirtal
lòkji!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Hus
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.09.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (24.01.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (08.03.2016)
Id fra gammalt system:
1016