hysje

fare uvisleg åt

Infinitiv
hysje
Presens eintal
hysjar
Presens fleirtal
hysje
Preteritum eintal
hysja
Preteritum fleirtal
hysja
Perfektum eintal
hysja
Imperativ eintal
hysj!
Imperativ fleirtal
hysji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Kjelde (fritekst):
Tarald K. Espetveit
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.05.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.10.2013)
Id fra gammalt system:
10125
Ukjent ord, sikker kjelde