hutte

handsame ein person på ein noko hard måte

Infinitiv
hutte
Presens eintal
huttar
Presens fleirtal
hutte
Preteritum eintal
hutta
Preteritum fleirtal
hutta
Perfektum eintal
hutta
Imperativ eintal
hutt!
Imperativ fleirtal
hutti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.05.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (20.05.2011)
Id fra gammalt system:
10122