hurre

fare fort

Infinitiv
hurre
Presens eintal
hurrar
Presens fleirtal
hurre
Preteritum eintal
hurra
Preteritum fleirtal
hurra
Perfektum eintal
hurra
Imperativ eintal
hurr!
Imperativ fleirtal
hurri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (28.04.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10054