hotte

lugge, rive i håret

Infinitiv
hotte
Presens eintal
hottar
Presens fleirtal
hotte
Preteritum eintal
hotta
Preteritum fleirtal
hotta
Perfektum eintal
hotta
Imperativ eintal
hott!
Imperativ fleirtal
hotti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (28.04.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10052