himse

fare tankelaust åt

Infinitiv
himse
Presens eintal
himsar
Presens fleirtal
himse
Preteritum eintal
himsa
Preteritum fleirtal
himsa
Perfektum eintal
himsa
Imperativ eintal
hims!
Imperativ fleirtal
himsi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (28.04.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (28.04.2011)
Id fra gammalt system:
10049