higle

smeikje, gjøle

Infinitiv
higle
Presens eintal
higlar
Presens fleirtal
higle
Preteritum eintal
higla
Preteritum fleirtal
higla
Perfektum eintal
higla
Imperativ eintal
higl!
Imperativ fleirtal
higli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (28.04.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (28.04.2011)
Id fra gammalt system:
10045
Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar:
figle?