heine

bryne

Infinitiv
heine
Presens eintal
heinar
Presens fleirtal
heine
Preteritum eintal
heina
Preteritum fleirtal
heina
Perfektum eintal
heina
Imperativ eintal
hein!
Imperativ fleirtal
heini!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (28.04.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10043