Ymse

Menyvalet 'Ymse' er no oppdatert med 8 eldre eventyr og ein artikkel om Setesdal av Gunnar Rysstad. Lydfilene er lesne inn av Knut K. Homme og Liv Helga Brokke.