Ymse

Bjørgulv G. Holen har no oppdatert menyvalet 'Ymse'. Ein kan her finne stev, ordtøke og ei lita forteljing, med lydfiler lesne inn av Knut K. Homme.

Mange har etterspurt dette, då ein på denne måten kan få meir 'tak på' dialekten enn med å berre høyre einskilde ord og uttrykk.