Vårmøte i Valle Mållag torsdag 15. juni

Vårmøte torsdag 15. juni kl. 19.00 på Soknehuset på Rysstad.

«Sverdet frå Langeid. Om vikingtida i Setesdal og utgraving i Valle og Bygland»,
ved arkeolog Camilla Wenn, Kulturhistorisk museum (tidlegare Universitetets Oldsakssamling).

Utdeling av målprisen til Åsmund Åmli, som tek med seg gitaren!
«Sverdet frå Langeid» kan ein sjå på denne kvelden på
Setesdalsmuseet, kl. 18-19.
Enkel servering - gratis inngong. Alle hjarteleg velkomne!

Langeidsverdet

Camilla Wenn

Åsmund Åmli