Utsalsstader for Jol i Setesdal 2021

Her kan ein kjøpe Jol i Setesdal 2021:

Butikkane i Bykle og Hovden

Coop Marked Valle, Nordibøvn. 131, 4747 Valle                

Joker Valle, Nordibøvegen 4747 Valle                                    

Hasla AS, Nordibøvegen 134, 4747 Valle                               
Setesdal Husflid, Kjellebergv. 3, 4747 Valle                           

Hylestad Auto AS, Setesdalsvegen 3267, 4748 Rysstad

Coop Prix, Stovegen 6, 4748 Rysstad                                     

Setesdalsmuseet, Setesdalsv. 3261, 4748 Rysstad               

Norli Markens, Markensgt 34, 4612 Kristiansand            

Coop Marked Ose, Ose 20,  4745 Bygland                           

Haugå Landhandel AS, Setesdalsvegen 2218, 4745 Bygland

Joker Bygland, Sentrum 20, 4745 Bygland                           

Coop Marked Byglandsfjord, Strandgt 7, 4741 Byglandsfjord

Norli Sørlandssenteret, Barstølvn. 35, Kristiansand            

Berge Libris, Markensgt 21, 4666 Kristiansand

Vennesla Libris,Venneslamoen 3, 4701 Vennesla                   
Norli Evje, Nils Heglandsv.51, 4735 Evje

Joker Skeiaa, Ivelandsvegen 138, 4724 Iveland

Joker Iveland, Åkle 1, 4724 Iveland

Norli bokhandel, Universitetsgt 20-24, 0162 Oslo              

Norli Alti, Vesterv.4,4836 Arendal                                          

Høyer bokhandel, Østregt 7, 4838 Arendal

Lio Auto AS, Storv. 229, 3880 Dalen

Fyresdal landhandel, Molandsmoen 6, 3870 Fyresdal   

Spar Fyresdal, Sentrum, 3870 Fyresdal

Joker Fyresdal, Molandsmoen 6, 3870 Fyresdal                    

Akademika Bø, Bøgt. 52, 3800 Bø i Telemark

Telemark daglegvare, Storegutv. 250, 3888 Edland             

Kviteseid bok- og papirh., Garverivn. 18, 3836 Kviteseid     

Omlidbutikken A/S, Omli, 4440 Tonstad

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasjonalbiblioteket, Finsetv. 2, 8624 Mo i Rana                       2     Tlf: 81001300

Norsk lokalh.institutt, Observatoriegt. 1B, 0254 Oslo               2     Tlf: 40444020