Utsalsplassar for Jol i Setesdal 2020

Her får ein tak i Jol i Setesdal:


Butikkane i Bykle og Hovden

Coop Marked Valle, Nordibøvn. 131, 4747 Valle             
Joker Valle, Nordibøvegen 130, 4747 Valle                       

Hasla AS, Nordibøvegen 134, 4747 Valle                           
Setesdal Husflid, Kjellebergv. 3, 4747 Valle               

Hylestad Auto AS, Setesdalsvegen 3267, 4748 Rysstad                

Coop Prix, Stovegen 6, 4748 Rysstad                               

Setesdalsmuseet, Setesdalsv. 3261, 4748 Rysstad              

Coop Marked Ose, Ose 20,  4745 Bygland                          

Haugå Landhandel AS, Setesdalsvegen 2218, 4745 Bygland    

Joker Bygland, Sentrum 20, 4745 Bygland                           

Coop Marked Byglandsfjord, Strandgt 7, 4741 Byglandsfjord
Norli Evje, Nils Heglandsv.51, 4735 Evje                         
Vennesla Libris,Venneslamoen 3, 4701 Vennesla              

Norli Sørlandssenteret, Barstølvn. 35, Kristiansand                     

Berge Libris, Markensgt 21, 4666 Kristiansand      
Norli Markens, Markensgt 34, 4612 Kristiansand             

Norli Alti, Vesterv.4,4836 Arendal                                       

Høyer bokhandel, Østregt 7, 4838 Arendal                          

Lio Auto AS, Storv. 229, 3880 Dalen                                 

Fyresdal landhandel, Molandsmoen 6, 3870 Fyresdal          

Spar Fyresdal,  Sentrum, 3870 Fyresdal                              

Akademika Bø, Bøgt. 52, 3800 i Telemark                    

Telemark daglegvare, Storegutv. 250, 3888 Edland                         

Kviteseid bok- og papirh., Garverivn. 18, 3836 Kviteseid   

Omlidbutikken A/S, Omli, 4440 Tonstad                           
              

Nasjonalbiblioteket, Finsetv. 2, 8624 Mo i Rana                  

Norsk lokalhistorisk institutt, Observatoriegt. 1B, 0254 Oslo