Talemålsgruppa har starta opp att

Talemålsgruppa er no i gong att etter ferien. Me håpar brukarane av internettsida kjem med endå fleire nye ord og uttrykk som me kan leggje inn i ordlista. Vonleg vert det også snart nye diskusjonar om ord og uttrykk i gjesteboka. Spesielt mange takk til Olav O. Holen, Kristiansand, for nye ordlister. Talemålsgruppa skal gå gjennom listene så snart som råd.