Talemålsgruppa er i gong att

Talemålsgruppa er no i gong att etter sommarferien. Det er vemodig å ta til med ordinnsamlinga sidan Ingebjørg Vegestog Homme ikkje er med oss lenger. Ho gjekk bort 16. juni, 85 år gammal. Ingebjørg var ein svært stor kapasitet innan mange sider av setesdalskulturen. Ho vart heidra med Valle kommune sin kulturpris og Kongens fortjenstmedalje for arbeidet sitt.

Ingebjørg Vegestog Homme (1930-2016)