Talemålsgruppa er i gong att

Talemålsgruppa er no godt i gong att etter sommarferien. Me vil gjerne oppmode publikum til å sende oss tilbakemeldingar på ord som er registrert i ordlista. Dersom ein klikkar på eit oppslagsord, kjem ein inn på 'detaljbiletet' til ordet. Kvart einaste av dei ca. 10 600 orda i ordlista har ei epost-lenkje i 'detaljbiletet'. Lenkja har ordlyden: 'Har du kommentarar / spørsmål til dette uttrykket, klikk her'.