Sylfest Lomheim i Valle 22. april

Sylfest Lomheim kjem til Valle onsdag 22. april for å fortelje om BIBELSITAT I DAGLEGSPRÅKET. Gunnar Stubseid spelar salmetonar.

Stad: Kommunestyresalen, kl. 19.00.

Servering av kaffe og kringle, og høve til ein prat.

Arr.: Valle Mållag og Folkeakademiet.


Sylfest Lomheim


Gunnar Stubseid