Svein Jore (1953 - 2006)

Det var tungt for Talemålsgruppa å få meldinga om at Svein Jore er død. Han var ei av dei sterkaste drivkreftene, og i lange periodar arbeidde han kvar einaste kveld med dette dugnadsarbeidet. Svein hadde ofte med seg fotoapparatet og såg etter biletmotiv som kunne høve til ord i ordlista. Han såg på arbeidet med internettsida som svært viktig for ettertida.

I februar i år vart Svein alvorleg sjuk. Han måtte på sjukehus og tok ein omfattande operasjon. Han kom tilbake med friskt mot, men sjukdomen tok diverre meir og meir av kreftene hans. Det er eit stort tomrom Svein etterlet seg. Fyrst og fremst for næraste familie, sjølvsagt. Men òg for talemålsgruppa.