Sommarferien er sluttTalemålsgruppa er no godt i gong att etter sommarferien. Etter ein hektisk vårsesong vart 10 000 oppslagsord passert før me tok ferie.

Me oppmodar folk til å sende oss nye ord og anna som høver til internettsida. Skriv gjerne i gjesteboka.

Me vil atter ein gong få takke Olav O. Holen for alle dei innhaldsrike ordlistene som me får tilsendt mest kvar einaste veke. Over 1200 ord frå desse listene er no å finne i ordlista.

Her er nokre glimt av Talemålsgruppa i arbeid i vår, under ordinnsamling og ved innlesing av lydfiler. Foto: Sigurd Brokke.


Gunhild Espetveit, Olav J. Rysstad og Knut K. Homme i diskusjon om ord på eldre bruksting


Gunhild Espetveit i djup konsentrasjon


Ingebjørg Vegestog Homme les inn nye ord


Knut K. Homme les inn


Olav T. Åkre les inn


Sigurd Brokke gjer opptak av innlesarane (foto: Knut K. Homme). Bjørgulv Holen redigerer deretter opptaka og legg lydfilene ut på internett.