Sommarferie, bilete og nye ord

Talemålsgruppa har sommarferie i perioden 1. juni til 15. august. Me oppmodar likevel brukarane av internettsida til å sende oss nye ord og ikkje minst digitale bilete av t.d. gjenstander som er omtala i ordlista. Bileta kan sendast til ei av adressene under menyvalet kontakt oss. Få helst med eit fyrstikkhus på biletet for å få fram storleiken på motivet, eller skriv noko om måla til gjenstanden. Me skriv namnet på fotografen under biletet når me legg det ut på internettsida. Dato og årstal for fotografiet er me også interesserte i.

Skriv gjerne i gjesteboka i sommar! Me skal prøve å svare dersom de har spørsmål om ord og uttrykk.

God sommar!