Sommarferie

Talemålsgruppa i Valle Mållag har no sommarferie fram til 17. august. Me oppmodar likevel folk til å sende oss nye ord og anna som høver til internettsida. Skriv gjerne i gjesteboka.

Ordlista har frå august i fjor og fram til no auka med 550 ord. Jon Kjelleberg gjer i tillegg eit stort arbeid på fritida, med registrering av ord etter Bergit Kjetilsdotter Rike (1883-1944). Desse vil òg med tida verte å finne i ordlista.

Me vil særskilt takke Olav O. Holen, som bur i Kristiansand, for alle dei innhaldsrike ordlistene med ord frå Valle kommune som me har fått tilsendt gjennom mange år.

Stor takk til Bjørgulv Holen for mest dagleg oppfylgjing av innsamlingsarbeidet og for redigering av mange nye lydfiler.

Her er artikkelen 'Den tunge språkarven' frå 'Språknytt', utgjeve av Språkrådet:


Nokre bilete frå arbeidet med ordinnsamlinga. Foto: Sigurd Brokke.

Frå venstre: Knut K. Homme, Olav T. Åkre, Ingebjørg Helle Nesheim, Ingebjørg Vegestog Homme, Gunhild Espetveit og Jon Kjelleberg.Gunhild Espetveit les inn nye lydfiler.


Liv Helga Brokke les inn nye lydfiler.