Sommarferie

Talemålsgruppa i Valle Mållag har no sommarferie fram til 19. august. Me oppmodar likevel folk til å sende oss nye ord og anna som høver til internettsida. Skriv gjerne i gjesteboka.

650 nye ord er registrerte denne sesongen, frå august i fjor og fram til no.

Me vil særskilt takke Olav O. Holen, som bur i Kristiansand, for alle dei innhaldsrike ordlistene med ord frå Valle kommune som me har fått tilsendt gjennom mange år. Meir enn 1600 ord frå desse listene er i dag å finne i ordlista.

Stor takk til Bjørgulv Holen for mest dagleg oppfylgjing av innsamlingsarbeidet og for redigering av mange nye lydfiler.

Me har i seinare tid arbeidd ein del med ord innan løyesaum. Mange takk til Ingebjørg Vegestog Homme, Bjørgulv Holen og Setesdalsmuseet v/ Leonhard Jansen. Nedanfor er nokre døme på desse bileta. Klikk på bileta for å sjå tilhøyrande ord/uttrykk.

God sommar!


Knut K. Homme og Ingebjørg Vegestog Homme diskuterer ord og uttrykk innan løyesaum (Foto: Sigurd Brokke).