Sommarferie

Talemålsgruppa tek no sommarferie fram til 17. august. Me oppmodar likevel folk til å sende oss nye ord og anna som høver til internettsida. Skriv gjerne i gjesteboka.

885 nye ord er registrerte i ordlista denne sesongen, frå august i fjor og fram til no.

Me vil særskilt takke Olav O. Holen, Kristiansand, for alle dei innhaldsrike ordlistene med ord frå Valle kommune som me har fått tilsendt gjennom mange år. Over 1000 ord frå desse listene er no å finne i ordlista.

God sommar til dykk alle!


Olav O. Holen