Sommarferie

Talemålsgruppa tek no sommarferie fram til 19. august. Me oppmodar likevel folk til å sende oss nye ord og anna som høver til internettsida. Skriv gjerne i gjesteboka.

700 nye ord er registrerte i ordlista denne sesongen, frå august i fjor og fram til no. Me vil særskilt takke Olav O. Holen, Kristiansand, for alle dei innhaldsrike ordlistene me stadig får.

God sommar til dykk alle!