Sommarferie

Talemålsgruppa har sommarferie fram til 20. august. Me oppmodar likevel brukarane til å sende oss nye ord og anna som høver til internettsida. Bruk gjerne gjesteboka.

Me håpar òg at endå fleire kan tenkje seg å vere med på ordinnsamlinga frå hausten av.

Mange takk til Olav O. Holen, Kristiansand, for alle dei innhaldsrike ordlistene me har fått. Takk til alle som har skrive i gjesteboka, spesielt mange takk til Jon Uppstad.

God sommar til dykk alle!