Sommarferie

Talemålsgruppa har sommarferie frå 14. juni til 22. august. Me oppmodar likevel brukarane til å sende oss nye ord og anna som høver til internettsida. Bruk gjerne gjesteboka.

Me håpar òg at endå fleire kan tenkje seg å vere med på ordinnsamlinga frå hausten av.

Mange takk til Olav O. Holen, Kristiansand, for alle dei innhaldsrike ordlistene me har fått.

Også mange takk til Valle kommune for løyvinga til projektor og berbar PC for Valle Mållag i samband med ordinnsamlinga.

God sommar!