"Siste 50 korrekturlesne"

Bjørgulv G. Holen har gjort ei endring på internettsida: Dei siste orda leiarane i talemålsgruppa har 'korrekturlese', altså godkjent i tyding og alle detaljar, vert no lista nede til venstre på skjermen.

Talet på ord som vert korrekturlesne på ei samling (3 timar) kan variere nokså mykje. I byrjinga av desse leiarmøta vert dei siste e-postane frå brukarane av internettsida diskuterte nøye. Deretter går me over på korrekturlesing. Kor mange ord ein rekk å korrekturlese, kjem ofte an på kor 'vanskelege' orda er i tyding og detaljar, og kor mykje som er fylt ut på førehand av opplysningar om orda.