Romjolsmøte i Valle mållag, 27.12.2018

Romjolsmøte i Valle mållag:

Vidar og Sigurd underheldt med sogur og spel

Torsdagskvelden 27. desember serverte Vidar Toreid sogur og bilete frå Island og Sigurd Brokke munnharpeslåttar saman med gode forteljingar.

Vidar Toreid fortalde om Hallvardr frå Sætrum, eller «Hallvardur», som islendingane uttalar namnet. Hallvardr skal ha rymt til Island, vekk frå Harald Hårfagre, på 900-talet, etter slaget ved Hafrsfjord. Toreid fortalde at islendingane reknar Harald Hårfagre som den største undertrykkaren, og han har der framleis kallenamnet «Harald Bustehovud» eller «Harald Luva».

Sigurd Brokke spela fleire slåttar som han hadde overført frå felespel til munnharpespel. Sigurdv fortalde mellom anna om eit lite, men aktivt munnharpemiljø i Russland for «munnharpe i Setesdals tradisjon», som ein kan finne meir informasjon om på Youtube på nettet.

Det vart elles servert rikeleg med risgraut, småkaker og kaffe – og ingen syntest å ha hug til å forlate Sæbyggjen i Valle før klokka nærma seg ti-tida.

 

Tarald Rike