Presentasjon for 8. og 9. klasseInternettsida vart presentert av Sigurd Brokke for 8. og 9. klasse ved Valle skule, to heile skuledagar. Presentasjonane 6. og 7. juni vart til i samband med skulen si Valle, min heimstad-veke. Det kan meldast om topp motiverte elevar, med stor interesse for dialekt. Særleg er lydfilene populære blant ungdomen!