Presentasjon av internettsida for 20 lærarar i ValleSvein Jore og Sigurd Brokke presenterte i dag www.vallemal.no for 20 interesserte lærarar ved Valle skule. Internettsida kan vonleg brukast i undervisninga ved skulen. Mange takk til rektor Leif Kvinlog for førespurnaden!