Preposisjonsbruk ved stadnamn i Valle og Hylestad

Under menyvalet 'om talemålet' kan ein no finne ei liste over rett bruk av preposisjonar til dei vanlegaste stadnamna i kommunen.