Planleggjing av ny web-design

Bjørgulv G. Holen og Sigurd Brokke hadde i dag eit møte med Vidar Strisland i Kristiansand. Vidar har saman med Bjørgulv utført designarbeidet på internettsida. Målet med møtet var å gjere heimesida betre, både funksjonelt og visuelt. Planleggjinga gjekk greitt, og me ser fram til å sjå det endelege resultatet.